Poniedziałek, 25 września 2017 roku

Rada Naukowa

Zgodnie z Art. 29 Ustawy o instytutach badawczych z 30.04.2010 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2016 r., poz. 371), Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 

Regulamin Rady Naukowej


W Radzie Naukowej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zasiadają:


płk. dr Jacek Lipski


Marek Małkowski


insp. dr Małgorzata Borowik


st. bryg. mgr inż. Marek Jasiński


prof. dr hab. inż. Marian Zaborski


prof. dr hab. Tadeusz Janusz


prof. dr hab. Marek Snycerski


doc. dr inż. Jerzy Ickiewicz


Mariusz Cichomski


mgr inż. Bożena Wilbik-Hałgas


mgr inż. Dorota Zielińska


mgr inż. Michał Miklas


dr Iwona Kucińska-Król


mgr inż. Barbara Kosińska


dr inż. Edyta Chmal-Fudali


dr inż. Marzena Fejdyś


dr inż. Katarzyna Kośla


dr inż. Karolina Olszewska


dr hab. inż. Marcin H. Stuszczyk, prof. ITB "MORATEX"W skład Rady Naukowej wchodzi dyrektor dr hab. inż. Marcin Struszczyk, profesor ITB"MORATEX", spełniający wymagania określone w art.30 ust. 3, z prawem głosu w sprawach o których mowa w art.29 ust.2 pkt 12 – 14 Ustawy o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96 z 2010 r., poz.618)
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007